Tarieven

De tarieven voor een behandeling bedragen in 2022:

  • Eerste consult 75-90 minuten:  € 68,50
  • Vervolgconsult 60 minuten    :  € 57,50

Met ingang van 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven:

  • Eerste consult 75-90 minuten:  € 74,50
  • Vervolgconsult 60 minuten    :  € 62,50

Een afspraak dient tenminste 24 uur van te voren afgezegd te worden. Zonder tijdige afzegging wordt de gereserveerde tijd voor een consult in rekening gebracht.

Acupunctuur is vrijgesteld van BTW.

Verkort consult

Voor sommige indicaties en in overleg met de therapeut, kan worden volstaan met een verkort consult . De kosten van een verkort consult bedragen € 41,50 (per 1 januari 2023 € 45,00).

Vergoeding door verzekering

Acupunctuur valt niet onder de basisverzekering. Controleer bij je zorgverzekeraar of je aanvullend verzekerd bent voor acupunctuur en zo ja, wat de vergoeding is. Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging Zhong. Dat betekent dat bijna alle zorgverzekeraars mijn behandelingen vergoeden tot een bepaald maximaal bedrag.

Op www.zorgwijzer.nl vind je een overzicht van de vergoedingen voor acupunctuur per zorgverzekeraar.